Văn bản pháp luật

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được chính thức giới thiệu với cộng đồng và xã hội với tư cách là một cổng thông tin điện tử được sử dụng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã và đang trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người sử dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bố cáo điện tử); thông tin về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,...

STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnFile đính kèm
15/2017/QH1421/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017
10/2017/QH1420/06/2017 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017
11/2017/QH1420/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý 2017
12/2017/QH1420/06/2017 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017
13/2017/QH1420/06/2017 Luật Cảnh vệ 2017
14/2017/QH1420/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017
07/2017/QH1419/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ 2017
08/2017/QH1419/06/2017 Luật Thủy lợi 2017
09/2017/QH1419/06/2017 Luật Du lịch 2017
06/2017/QH1416/06/2017 Luật Đường sắt 2017
05/2017/QH1412/06/2017 Luật Quản lý ngoại thương 2017
04/2017/QH1412/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
89/2015/QH1323/11/2015 Luật Thống kê
83/2015/QH1325/06/2015 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội
80/2015/QH1322/06/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội
67/2014/QH1326/11/2014 Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
68/2014/QH126/11/2014 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
Luật số 49/2014/QH1318/06/2014 Luật Đầu tư công
43/2013/QH1326/11/2013 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu.
42/2013/QH1325/11/2013 Luật số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật tiếp công dân
39/2013/QH1316/11/2013 Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
27/2012/QH1323/11/2012 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
26/2012/QH1322/11/2012 Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
23/2012/QH1320/11/2012 Luật số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về Hợp tác xã
22/2012/QH1320/11/2012 Luật về Dự trữ quốc gia
24/2012/QH1320/11/2012 Luật số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
16/2012/QH1321/06/2012 Luật số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa 13 về Quảng cáo
15/2012/QH1321/06/2012 Luật số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính
11/2012/QH1320/06/2012 Luật về Giá
10/2012/QH1318/06/2012 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội Khóa XIII.
07/2012/QH1318/06/2012 Luật số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về Phòng, chống rửa tiền
03/2011/QH1311/11/2011 Luật số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Tố cáo
02/2011/QH1311/11/2011 Luật số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Khiếu nại
67/2011/QH1229/03/2011 Luật về kiểm toán độc lập
61/2010/QH1224/11/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
59/2010/QH1217/11/2010 Luật số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hôi khóa 12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
58/2010/QH1215/11/2010 Luật số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về viên chức
56/2010/QH1215/11/2010 Luật số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về Thanh tra
48/2012/QH1217/06/2010 Luật số 48/2012/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12 về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
54/2010/QH1217/06/2010 Luật về Trọng tài thương mại
46/2010/QH1216/06/2010 Luật về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
47/2010/QH1216/06/2010 Luật về các tổ chức tín dụng
45/2009/QH1225/11/2009 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII về Thuế Tài nguyên.
14/2008/QH1203/06/2008 Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp.
STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnFile đính kèm
39/2017/NĐ-CP04/04/2017 Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
141/2016/NĐ-CP10/10/2016 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
138/2016/NĐ-CP01/10/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
117/2016/NĐ-CP21/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
95/2016/NĐ-CP01/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
94/2016/NĐ-CP01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
50/2016/NĐ-CP01/06/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
16/2016/NĐ-CP16/03/2016 Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
04/2016/NĐ-CP06/01/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
136/2015/NĐ-CP31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
135/2015/NĐ-CP31/12/2015 Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
136/2015/NĐ-CP31/12/2015 Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công với các quy định về phân loại chương trình, dự án đầu tư công; lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư từ chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B và nhóm C; điều chỉnh dự án, chương trình đầu tư công;…
131/2015/NĐ-CP25/12/2015 Hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
118/2015/NĐ-CP12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
114/2015/NĐ-CP09/11/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
111/2015/NĐ-CP03/11/2015 Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ
97/2015/NĐ-CP19/10/2015 Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
96/2015/NĐ-CP19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
93/2015/NĐ-CP15/10/2015 Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
91/2015/NĐ-CP13/10/2015 Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
84/2015/NĐ-CP30/09/2015 Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư
83/2015/NĐ-CP25/09/2015 Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài
81/2015/NĐ-CP18/09/2015 Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
78/2015/NĐ-CP14/09/2015 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
77/2015/NĐ-CP10/09/2015 Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
67/2015/NĐ-CP14/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
59/2015/NĐ-CP18/06/2015 Quản lý dự án đầu tư xây dựng
30/2015/NĐ-CP17/03/2015 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
15/2015/NĐ-CP14/02/2015 Đầu tư theo hình thức đối tác công tư
98/2014/NĐ-CP24/10/2014 Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
95/2014/|NĐ-CP17/10/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
84/2014/NĐ-CP08/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
63/2014/NĐ-CP26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
49/2014/NĐ-CP20/05/2014 Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
29/2014/NĐ-CP10/04/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
01/2014/NĐ-CP03/01/2014 Nghị định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
222/2013/NĐ-CP31/12/2013 Nghị định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
219/2013/NĐ-CP26/12/2013 Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
218/2013/NĐ-CP26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
216/2013/NĐ-CP24/12/2013 Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư
215/2013/NĐ-CP23/12/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
210/2013/NĐ-CP19/12/2013 Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
209/2013/NĐ-CP18/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng
206/2013/NĐ-CP09/12/2013 Quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
204/2013/NĐ-CP05/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2013, 2014
194/2013/NĐ-CP21/11/2013 Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
193/2013/NĐ-CP21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
188/2013/NĐ-CP20/11/2013 Phát triển và quản lý nhà ở xã hội
172/2013/NĐ-CP13/11/2013 Thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
155/2013/NĐ-CP11/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
155/2013/NĐ-CP11/11/2013 Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
151/2013/NĐ-CP01/11/2013 Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
133/2013/NĐ-CP17/10/2013 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước
120/2013/NĐ-CP09/10/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
94/2013/NĐ-CP21/08/2013 Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia
92/2013/NĐ-CP13/08/2013 Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
90/2013/NĐ-CP08/08/2013 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
89/2013/NĐ-CP06/08/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá
86/2013/NĐ-CP29/07/2013 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
83/2013/NĐ-CP22/07/2013 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
78/2013/NĐ-CP17/07/2013 Minh bạch tài sản, thu nhập
72/2013/NĐ-CP15/07/2013 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
71/2013/NĐ-CP11/07/2013 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
05/2013/NĐ-CP09/01/2013 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
102/2010/NĐ-C01/10/2010 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
43/2010/NĐ-CP15/04/2010 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
53/2007/NĐ-CP04/04/2007 Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
53/2007/NĐ-CP04/04/2007 Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
108/2006/NĐ-CP22/09/2006 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
STTSố hiệu văn bảnBan hànhTên văn bảnFile đính kèm
215/2016/TT-BTC10/11/2016 Thông tư 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Tải file
20/2015/TT-BKHĐT01/12/2015 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải file
106/2013/TT-BTC09/08/2013 Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Tải file
01/2013/TT-BKHĐT21/01/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Tải file
176/2012/TT-BTC23/10/2012 Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Tải file
80/2012/TT-BTC22/05/2012 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế Tải file
{Không có dữ liệu}