HỘ KINH DOANH

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH TRẦN PHÚ SƠN

Giấy chứng nhận :52H8001688A - Đại diện pháp luật: TRẦN PHÚ SƠN
Địa chỉ: Ấp Tô Trung, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH ĐOÀN HỮU TƯỜNG (HỒNG - TƯỜNG)

Giấy chứng nhận :52H8002755 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN HỮU TƯỜNG
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH HẢI SẢN THANH HẬU

Giấy chứng nhận :52H8002392 - Đại diện pháp luật: NGÔ DUY THANH
Địa chỉ: Đường Ngô Tự Lợi, khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH VI TÍNH NGÔ GIANG

Giấy chứng nhận :52H8005913 - Đại diện pháp luật: NGÔ HUỲNH GIANG
Địa chỉ: Đường Ngô Tự Lợi, tổ 8, khóm An Hòa B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LOAN

Giấy chứng nhận :52H8005911 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LOAN
Địa chỉ: Ấp Phước Long, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÚY

Giấy chứng nhận :52H8005910 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ THÚY
Địa chỉ: Ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH ĐIỀN

Giấy chứng nhận :52H8002061 - Đại diện pháp luật: PHẠM THANH ĐIỀ
Địa chỉ: Đường Thất Sơn, khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH ỐC GHIỀN

Giấy chứng nhận :52H8005912 - Đại diện pháp luật: LƯU MINH TRÍ
Địa chỉ: Khu Sao Mai, khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH THẦY MINH

Giấy chứng nhận :52H8001700 - Đại diện pháp luật: VÕ NGỌC MINH
Địa chỉ: Ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH 9999

Giấy chứng nhận :52H8003100 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN NGỌC CHIẾU
Địa chỉ: Tổ 16, khóm Huệ Đức, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

>