HỘ KINH DOANH

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH SỬA XE HỒNG YÊN

Giấy chứng nhận :52.E8010640 - Đại diện pháp luật: ĐOÀN HỒNG YÊN
Địa chỉ: Âp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

ĐÔNG PHƯỚC

Giấy chứng nhận :52.E8008899 - Đại diện pháp luật: LÊ CẨM VÂN
Địa chỉ: 380, Hãi Thượng Lãn Ông, khóm Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH TRUNG CHIẾM

Giấy chứng nhận :52.E8010636 - Đại diện pháp luật: TRẦN TRUNG DŨNG
Địa chỉ: 69, Nguyễn Trung Trực, tổ 11, khóm Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂN PHƯƠNG

Giấy chứng nhận :52.E8010639 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN TÂN PHƯƠNG
Địa chỉ: 616, tổ 13, khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM BÁC SĨ VÕ TRUNG HƯNG

Giấy chứng nhận :52.E8010637 - Đại diện pháp luật: VÕ TRUNG HƯNG
Địa chỉ: 191, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÚY AN 1982

Giấy chứng nhận :52.E8010638 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THÚY AN
Địa chỉ: 129, khóm Thượng 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHÚ SỸ 1

Giấy chứng nhận :52.E8010632 - Đại diện pháp luật: LÊ BẢO TRỌNG
Địa chỉ: Khóm Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

DƯƠNG THÀNH NAM

Giấy chứng nhận :52.E8007491 - Đại diện pháp luật: DƯƠNG THÀNH NAM
Địa chỉ: Ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hoà, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRÚC

Giấy chứng nhận :52.E8002876 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN TRÚC
Địa chỉ: Ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGÔ VŨ LINH

Giấy chứng nhận :52.E8010631 - Đại diện pháp luật: NGÔ VŨ LINH
Địa chỉ: 765, Chu Văn An, khóm Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

>