HỘ KINH DOANH

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ PHƯƠNG UYÊN

Giấy chứng nhận :52D8008247 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN
Địa chỉ: Số 121, đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THANH

Giấy chứng nhận :52D8003292 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THANH
Địa chỉ: Tổ 10, khóm Long Qưới B, xã Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH HAI LÚA

Giấy chứng nhận :52D8008246 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BẢO KIM
Địa chỉ: Khóm Long Quới A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH VĂN THỊNH

Giấy chứng nhận :52D8006428 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN NGHĨ
Địa chỉ: Số 290, đường Trần Phú, khóm Long Thạnh, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH QUỐC KHANG

Giấy chứng nhận :52D8008245 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN KHANG
Địa chỉ: Tổ 08, ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH TRẦN CAO KỲ

Giấy chứng nhận :52D8008244 - Đại diện pháp luật: TRẦN CAO KỲ
Địa chỉ: Khóm Long Quới A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH ONE HOUSE CAFE BIDA

Giấy chứng nhận :52D8008243 - Đại diện pháp luật: TRẦN HỮU TÌNH
Địa chỉ: Tổ 22, đường Trần Phú, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH SẺN

Giấy chứng nhận :52D8008242 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN SẺN
Địa chỉ: Tổ 01, khóm Long Quới C, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH VỰA KHÔ QUỐC DŨNG

Giấy chứng nhận :52D8007308 - Đại diện pháp luật: PHÙNG THỊ OANH
Địa chỉ: Tổ 12, khóm Long An A, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NGHỊ

Giấy chứng nhận :52D8007294 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN NGHỊ
Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

>