HỘ KINH DOANH

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HẠNH

Giấy chứng nhận :52A8036711 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: Thửa đất 245, tờ bản đồ số 49, Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH TRẦN PHÚC ĐƯỢC

Giấy chứng nhận :52A8036712 - Đại diện pháp luật: TRẦN PHÚC ĐƯỢC
Địa chỉ: 45/1A Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE DANH NHÂN

Giấy chứng nhận :52A8036713 - Đại diện pháp luật: LÊ MẠCH PHỤNG
Địa chỉ: 15 khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Giấy chứng nhận :52A8036708 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ KIM DUNG
Địa chỉ: 16 Thục Phán, KĐT Sao Mai Bình Khánh 3, khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHẠM NGUYÊN PHÚC

Giấy chứng nhận :52A8036709 - Đại diện pháp luật: PHẠM NGUYÊN PHÚC
Địa chỉ: 73 G2 Lý Đạo Thành, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ĐỨC

Giấy chứng nhận :52A8036710 - Đại diện pháp luật: VÕ VĂN ĐỨC
Địa chỉ: 769/38 Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH LÊ THANH HƯNG

Giấy chứng nhận :52A8036707 - Đại diện pháp luật: LÊ THANH HƯNG
Địa chỉ: 3/3A khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH LAB

Giấy chứng nhận :52A8036701 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN KHOA NAM
Địa chỉ: 108 Ung Văn Khiêm, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SALAD DAYS

Giấy chứng nhận :52A8036696 - Đại diện pháp luật: LÊ PHƯỚC HỮU
Địa chỉ: Thửa đất 109 tờ bản đồ 49, đường Thục Phán, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH BÀ TƯ DANH VIÊN - VUA TRỊ NÁM

Giấy chứng nhận :52A8036705 - Đại diện pháp luật: ĐÀO ĐẮC OÁNH
Địa chỉ: 1658 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

>