HỘ KINH DOANH

THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ĐỪNG

Giấy chứng nhận :52D8007698 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC ĐỪNG
Địa chỉ: tổ 9, ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ THÙY DƯƠNG

Giấy chứng nhận :52G8007312 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN QUỐC HẢI
Địa chỉ: ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

NGUYỄN THỊ LỆ THỦY

Giấy chứng nhận :52F8007797 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ LỆ THỦY
Địa chỉ: Trường tiểu học Bình Chánh (điểm lẻ 1), tổ 05, ấp Bình Lợi, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

TRẦN BÁ LỘC

Giấy chứng nhận :52I802148 - Đại diện pháp luật: TRẦN BÁ LỘC
Địa chỉ: Số 601, tổ 18, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN AN THẠNH

Giấy chứng nhận :52A8034431 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN AN THẠNH
Địa chỉ: 1080A/63 khóm Bình Đức 3, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH BÌNH

Giấy chứng nhận :52A8034432 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THANH BÌNH
Địa chỉ: 45 khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TÙNG..

Giấy chứng nhận :52I8009620 - Đại diện pháp luật: HUỲNH VĂN TÙNG
Địa chỉ: Số 345, tổ 17, ấp Tấn Quới, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH HỒNG KHOA

Giấy chứng nhận :52F8009877 - Đại diện pháp luật: HUỲNH HỒNG KHOA
Địa chỉ: Tổ 07, ấp Long Hưng, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH PHÚ QUÍ I

Giấy chứng nhận :52F8009878 - Đại diện pháp luật: BÙI THIỆN ĐỨC
Địa chỉ: Tổ 02, ấp Long Thành, xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

HỘ KINH DOANH THÁI (ÚT GƯƠNG)

Giấy chứng nhận :52J8009254 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN GƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

>