Thông tin liên hệ
Mã xác thực* :
Gửi
THÔNG TIN LIÊN HỆ PHONG TCKH CÁC HUYỆN THỊ THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Điện thoại: 076-3 841.052 -3 842.984

Địa chỉ: 10 đường Nguyễn Huệ,phường Mỹ Long,thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.longxuyen@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Điện thoại: 076-3 869.300 - 3 868.836 -3 866.458

Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.chaudoc@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CHÂU THÀNH

Điện thoại: 076-3 836.228

Địa chỉ: số 328 - QL91, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.chauthanh@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN THOẠI SƠN

Điện thoại: 076-3 879.593

Địa chỉ: ấp Đông Sơn II, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.thoaison@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CHÂU PHÚ

Điện thoại: 076-3 688.387

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.chauphu@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CHỢ MỚI

Điện thoại: 076-3 883.238 - 3 883.516

Địa chỉ: ấp Thị, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.chomoi@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ TÂN CHÂU

Điện thoại: 076-3 530.618

Địa chỉ: đường Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.tanchau@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN AN PHÚ

Điện thoại: 076-3 826.522

Địa chỉ: số 16, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.anphu@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TRI TÔN

Điện thoại: 076-3 874.640

Địa chỉ: 152 Trần Hưng Đạo,thị trấn Trị Tôn,huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.triton@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TỊNH BIÊN

Điện thoại: 076-3 875.299 - 3 740.095

Địa chỉ: Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ TÂN

Điện thoại: 076-3 827.343

Địa chỉ: ấp Trung I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

E-mail: ptckh.phutan@angiang.gov.vn