Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công qua mạng điện tử

Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử 

Thông qua Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh,hộ kinh doanh có thể thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh và thông báo kết quả xử lý cho kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp qua Cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.


Mục lục:
    - 1. Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    - 2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp mới đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    - 3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp đổi đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử


1. Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    Để có thể sử dụng được dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử, bạn phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
    -        Là hộ kinh doanh thuộc tỉnh An Giang.
    -        Có tài khoản để đăng nhập website http://hokinhdoanh.angiang.gov.vn/ hoặc nếu chưa có thì đăng ký tại đây.

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp mới đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    Để có thể sử dụng được dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử, bạn phải đăng nhập vào hệ thống Cổng thông tin điện tử hộ kinh doanh tỉnh An Giang.
    Đăng ký hộ kinh doanh qua mạng điện tử theo các bước sau:
    -    Bước 1: Truy cập vào website http://hokinhdoanh.angiang.gov.vn/dang-nhap.html
         Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu vào khung đăng nhập.
         Nhấn nút Đăng nhập để đăng nhập vào hệ thống.

                        

    -    Bước 2: Vào menu Đăng ký trực tuyến
                        

         Chọn Đề nghị đăng ký kinh doanh để vào trang đăng ký cấp mới hộ kinh doanh.

                        

    -    Bước 3: Nhập các thông tin GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MỚI HỘ KINH DOANH
         Nhập Tên hộ kinh doanhHọ tên đại diện kinh doanhGiới tínhNgày sinhDân tộcQuốc tịchSố CMNDNgày cấpNơi cấp vào khung giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

         Nhập, chọn thông tin Hộ khẩu thường trúChỗ ở hiện tại vào khung giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

         Nhập, chọn thông tin Địa điểm kinh doanhLĩnh vực kinh doanh vào khung giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

         Nhập, chọn thông tin Ngành nghề kinh doanhVốn kinh doanhDanh sách cá nhân góp vốn vào khung giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

         Chọn thông tin Thành phần hồ sơĐính kèm file vào khung giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

         Sau khi nhập, chọn hoàn tất thông tin, chọn Lưu để lưu giấy đề nghị đăng ký mới hộ kinh doanh.

                        

3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp đổi đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
         Chọn Đề nghị thay đổi GCN để vào trang đăng ký cấp đổi hộ kinh doanh.

                        

        Chọn thông tin cấp đổi: Chọn Loại thay đổi.
                        

         Nhập, chọn thông tin cấp đổi: Họ tên,Ngày tháng năm sinh,Số CMND,.

                        

         Nhập, chọn thông tin cấp đổi: Hộ khẩu thường trú,Chỗ ở hiện tại.

                        

         Nhập, chọn thông tin cấp đổi:Địa điểm kinh doanh,Lĩnh vực kinh doanh.

                        

         Nhập, chọn thông tin cấp đổi: Thành phần hồ sơ .

                        

         Sau khi nhập, chọn hoàn tất thông tin, chọn Lưu để lưu giấy đề nghị đăng ký cấp đổi hộ kinh doanh.

                        Mục lục:
    - 1. Điều kiện để có thể sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    - 2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp mới đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử
    - 3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ cấp đổi đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI  HỘ KINH DOANH/ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bố cáo điện tử

>