Dịch vụ công

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được chính thức giới thiệu với cộng đồng và xã hội với tư cách là một cổng thông tin điện tử được sử dụng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã và đang trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người sử dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; dịch vụ thông tin đăng ký doanh nghiệp; công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (bố cáo điện tử); thông tin về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,...

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ứng dụng Dịch vụ thông tin đang cung cấp trực tuyến cho cộng đồng nhiều loại sản phẩm như Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thông tin lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm, báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm... và ngày càng được đông đảo người dùng đón nhận. Các sản phẩm dịch vụ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp các cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận và quản lý khách hàng tốt hơn, mở rộng thị trường, tìm hiểu định hướng, xu hướng kinh tế thị trường, hạn chế các rủi ro trong giao dịch thương mại, dân sự, tổng hợp báo cáo... đồng thời nâng cao sự giám sát của toàn xã hội đối với cộng đồng doanh nghiệp và hướng tới sự minh bạch của môi trường kinh doanh tại Việt Nam.Giới thiệu sản phẩm Dịch vụ thông tin


Giới thiệu sản phẩm Dịch vụ thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cung cấp thông tin tin cậy, có giá trị pháp lý về doanh nghiệp, là sản phẩm hữu ích đối với doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu khai thác, tra cứu thông tin doanh nghiệp.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm
1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
4. Vốn điều lệ.
5. Ngành, nghề kinh doanh.

Dịch vụ công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp đăng thông tin về thành lập mới và đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật. Việc đăng bố cáo thông tin được thực hiện trực tiếp trên Cổng Thông tin hoặc tại cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương. Ngoài ra, tổ chức và cá nhân có thể tra cứu, theo dõi thông tin mới nhất về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thông qua dịch vụ này.

Bổ sung, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp là chương trình quốc gia nhằm chuẩn hóa, cập nhật các thông tin dữ liệu liên quan tới đăng ký doanh nghiệp trên cả nước. Chương trình gồm có 3 nội dung chính:


Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp

I. Căn cứ pháp lý

• Điều 63 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc rà soát, cập nhật thông tin đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế hoặc có thông tin sai khác giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
• Chương VII Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hiệu đính thông tin, đối chiếu thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sau khi chuyển đổi dữ liệu

II. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích .
• Nhằm đính chính hoặc bổ sung, cập nhật các thông tin còn sai lệch hoặc còn thiếu về doanh nghiệp trong Cơ dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
• Đồng bộ dữ liệu về doanh nghiệp bao gồm dữ liệu đăng ký kinh doanh và dữ liệu đăng ký thuế trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
• Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp; là căn cứ để hoạch định và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.
2. Yêu cầu

• Chính xác, kịp thời và đảm bảo đúng các quy định pháp luật.
• Đúng trọng tâm, đạt hiệu quả và không gây ảnh hưởng tới hoạt động của Phòng ĐKKD.